Jak založit ricochetový klub

Založení klubu je předpokladem pro členství v České ricochetové asociaci.

Jak založit ricochetový klub?

Stačí zájem několika nadšených ricochetistů, kteří se chtějí pravidelně účastnit turnajů jednotlivců či družstev a porovnat si svou výkonnost s dalšími hráči u nás či v zahraničí.

A tito nadšenci pak podstoupí pár administrativních kroků k vytvoření klubu.

Česká ricochetová asociace ČRA přijímá mezi své členy kluby dvojího typu:

1) klub s právní subjektivitou

2) klub bez právní subjektivity

Klub s právní subjektivitou

Prvním krokem pro založení klubu je svolání ustavující schůze nejméně 3 členů - tzv. Valné hromady. Ta je nejvyšším orgánem klubu. Valná hromada jako kompetentní orgán schválí stanovy klubu a zvolí předsedu klubu. Následně zašle klub - prostřednictvím členů přípravného výboru o.s. - k registraci stanovy klubu ve dvojím vyhotovení a zápis z ustavující schůze na adresu Ministerstva Vnitra ČR k registraci. V případě, že MV ČR neshledá ve stanovách rozpory se zákonem, zašle klubu jedno vyhotovení s vyznačením zaregistrování klubu.

Druhým krokem může. ale nemusí být zaregistrování klubu na Finančním úřadě k získání Identifikačního čísla klubu. Zaregistrováním klubu u Finančního úřadu existuje klub jako občanské sdružení, s nárokem na účast v různých podpůrných programech ve vazbě na struktury ČSTV či územně příslušné dotace(obecní, městské, okresní či krajské programy). Tímto krokem je klub současně povinen vést účetnictví.

V případě, že klub nemá tyto možnosti či v počátečních fázích činnosti klubu ještě nemá tyto ambice, stačí k registrovanému členství v ČRA pouze registrace klubu  u MV.

 Klub bez právní subjektivity

Možné je také navštívit nejbližší Tělovýchovnou jednotu a požádat ji o přijetí oddílu ricochetu do své právní a organizační struktury. Vedením oddílu se neformálně může stát ten hráč, který je ochoten převzít na sebe díl organizační práce. Takový klub nemá vlastní IČO a ani nevede účetnictví, vše vede Tělovýchovná jednota.

Oba takto registrované kluby mají právo se v souladu s STP registrovat v ČRA a využívat všech výhod vyplývajících z toho členství – viz dále.

Další informace ke členství v ČRA je možné získat na kontaktu predseda@i-ricochet.cz.Novinky ze soutěží

22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019

Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové. 

více

12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19

V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.

více