Výkonný výbor ČRA

Základním orgánem České Ricochetové Asociace je Valná hromada, která se schází jednou za rok, není-li svolána mimořádná Valná hromada. Ta volí a odvolává členy Výkonného výboru ČRA a revizora na dvouleté období.

Základní informace o založení ČRA, složení výkonného výboru ČRA a Sportovní komise jsou uvedeny níže.

Datum vzniku ČRA:
7. března 1997
Forma:
Občanské sdružení
IČO: 659 43 082
Sídlo:
Náměstí Dr.Holého 13, Praha 8, 180 00
Bankovní spojení: GE Capital Bank č.ú.- 165182025/0600
Členové ČRA: Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, družstva, rozhodčí, trenéři

Výkonný výbor ČRA (VV ČRA)

předsedkyně Hana Bacílková  predseda@e-ricochet.cz
člen VV Alan Mačor turnaje@e-ricochet.cz
člen VV Eduard Kočvara rozhodci@e-ricochet.cz
člen VV Jan Rada vybaveni@e-ricochet.cz
člen VV, místopředseda Jan Pulkráb tournaments@e-ricochet.cz
revizor Jiří Krůček revizor@e-ricochet.cz

Sportovní komise při ČRA

Člen SK František Kukač
Člen SK Jiří Herda
člen SK Martin Šerák

komise@e-ricochet.cz   

K 1.4. 2010 byl, na základě vypsaného výběrového řízení a v souladu se Stanovami ČRA, usazen do funkce generálního sekretáře Asociace Jaroslav Rudovský   sekretariat@e-ricochet.cz . Dne 10.7. 2012 byl ve funkci novým VV potvrzen.

Sekretář má v současné době na starosti finance a účetnictví ČRA, zpracovává dokumenty a metodiku činnosti dle zadání VV ČRA a další administratívu.

Informace VV ČRA

Na těchto stánkách jsou uvedeny stručné informace k činnosti VV ČRA, zápisy z jeho zasedání, která obsahují i očekávaná témata příštího zasedání a další termín jeho konání. Jednání VV jsou vždy veřejná.

Rádi bychom od Vás získávali nové podněty ke zlepšení činnosti asociace, k rozvoji sportu, řešení problémů klubů, center i hráčské základny, jejichž řešení přispěje ke zlepšení průběhu soutěží i turnajů, k rozšíření členské základny apod. Připomínky ke sportovní činnosti lze podávat též prostřednictvím Sportovní komise ČRA.

Jednotliví členové výkonného výboru mají gesci nad určitou oblastí činností VV ČRA a toto rozložení je patrné z názvu jejich emailových adres. Na zasedání VVČRA pak příslušní členové VV na základě všech získaných podnětů a informací předkládají návrh na řešení dané problematiky, návrhu či námětu. Návrh či volbu jedné z předložených variant schvalují přítomní členové VV veřejným hlasováním.

Dokumenty ke stažení

Zápisy z jednání VV ČRA v předchozích letech a zápisy z jednání Valných Hromad jsou zatím uvedeny na původních internetových stránkách, ale pracujeme na jejich přemístění pod jednu webovou střechu.Novinky ze soutěží

22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019

Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové. 

více

12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19

V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.

více